Reke i jezera

Poštovani posetioci,
želimo da Vam predstavimo reke i jezera Srbije, takođe i reke koje protiču kroz Srbiju i druge države ili su granične reke. Sve reke u Srbiji pripadaju slivovima triju mora: Jadranskog mora, Egejskog mora i Crnog mora.
Površina Crnomorskog sliva u Srbiji je najveća, pokriva površinu od 81,261 km² ili 92% teritorije Srbije. Sve veće reke Srbije pripadaju ovom bazenu Tisa, Sava, Velika Morava, Drina i sve se one preko Dunava ulivaju u Crno more.
Jadranski sliv u Srbiji zahvata površinu od 4,500 km² ili 5% od površine Srbije. Ovaj bazen obuhvata zapadni deo Kosova i Metohije, sa rekom Beli Drim, koja se u Albaniji spaja sa Crnim Drimom i onda se stvarajući reku Drim ulivaju u Jadransko more. Manji deo sliva obuhvaćen je rekom Crni Kamen - Radika u južnom delu Gore.
Najmanji od tri sliva je Egejski sliv sa površinom od 2,650 km² što je 3% od teritorije Srbije. Egejski sliv pokriva južni deo Srbije do granice sa Makedonijom i Bugarskom. Ovaj sliv obuhvata slivove triju reka Lepenac, Pčinja i Dragovištica. Lepenac i Pčinja se ulivaju u reku Vardar u Makedoniji, a Dragovištica se uliva u reku Struma u Bugarskoj, i naravno, sve tri preko utoka u Egejsko more.
Sva tri sliva se graniče na drmanskoj glavi, vrhu Crnoljeva na Kosmetu. Ovo je hidrografski čvor Srbije i jedan od važnijih na Balkanu, zato što deli tri od ukupno četiri sliva. Četvrti je Jonski sliv, pripada Jonskom moru.

Ukoliko imate neku vašu ideju i preporuku za ovaj sajt molimo vas priključite se forumu i pomozite nam!